Tolkien kurzus az ELTÉ-n

Kurzuscím: Egy huszadik századi mitológia: J.R.R. Tolkien
Kredit: 2
Tervezett max. létszám: 130
Órarendi kód: xxxn9037/1
Óraszám: Heti 2 óra
Kurzus típusa: előadás
Meghirdető tanszék: TTK Tudománytörténeti és Tudfil. Tsz.
Tantárgy kódja: xxxn9037
Időpont: csütörtök 18 óra
Helyszín: ELTE TTK északi Tömb 0.81-es terem

Kurzus felelős: Dr. Kutrovátz Gábor
Kurzusszervező: Füzessy Tamás


Az előadások témái:

1. Tolkien élete és művei
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- J.R.R. Tolkien életének kulcseseményei
- A tolkieni mitológia fontosabb alapszövegei
- Az egyes művek születésének körülményei
Handout -->

2. A mitológia átfogó rendszere
Előadó: Uhrman Iván
Tematika:
- Mi a mítosz és a mitológia általában?
- Tolkien mitológiája viszont: pseudo-mitológia
- A filológiai koncepció
- Fikció és valóság
Handout -->

3. Teológiai és mitológiai alapkoncepciók, természetfeletti elemek
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- A mitológia teremtéstörténete
- A jó és rossz megkülönböztetése
- A teremtett lelkek fajtái
- A mitológia eszkatológiája
- A mágia szerepe a mitológiában
Handout -->

4. Középfölde és a közel-keleti valamint a klasszikus mitológia
Előadó: Uhrman Iván
Tematika:
- Tolkien kapcsolata a klasszika-filológiával
- Antik elemek a Középfölde-corpusban
- Kosmogonia és theogonia párhuzamai
- Pantheon kapcsolatai
- Geográfiai hasonlóságok
- A geográfia és a történelem fikciói: Númenor-Atlantis
- Középföldi lények: az ork szó etimológiája, a sárkány-figura antik vonatkozásai
- Témák: a várostrom-szituáció Trójától Minas Tirithig
- Keleti vonatkozások
- Mezopotámia
- A dúnadán kultúra mintája: Egyiptom
Handout -->

5. Középfölde és az angolszász valamint az északi mitológia
Előadó: Reinicke Tamás
Tematika:
- párhuzamok keresésének feladata (miért nehéz, hogy-honnan, stb.)
- mi az a germán mitológia? (áttekintés, fogalomtisztázás, alapvetések)
- angolszász (irodalom, verselés, tematika)
- északi (források, kozmológia, kozmogónia, hangulati párhuzamok)
- konkrétabb, felismerhető átvételek (jellemzően a mitológia korábbi és/vagy kidolgozatlanabb változataiból)
- finn - Kalevala
Handout -->

6. Középfölde és a kelta mitológia
Előadó: Sághi Csaba
Tematika:
- Kik azok a kelták?
- A keltákkal kapcsolatos ismereteink forrásai
- A Brit szgk mítikus hagyományának eredete
- A mítikus hagyomány Tolkien általi felhasználása
- A kelta tündérvilág megjelenése Tolkien írásaiban
- Az ír mítoszok tündérei és Tolkien tündéi
- Az ír mítoszok túlvilágai és a "tünde nyugat"
- A Sidhe házai és a harmadkori tündék otthonai
- További párhuzamok a kelta mitológiával
Handout -->

7. Középfölde és a bibliai hagyomány
Előadó: Rákos-Zichy Johanna
Tematika:
- Tolkien és kereszténység, illetve katolicizmus
- A tolkieni mitológia és a bibliai történetek kapcsolata (időrend, egyeztetés)
- Újszövetségi motívumok és áthallások
Handout -->


8. Egy mesterséges világ: mitikus természet- és társadalomrajz
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- Bevezetés - miért is szeretjük Középföldét?
- Természetrajz - valóság és fikció keveréke
- Társadalomrajz
- Egyéb leírások
- Pénzhasználat
- Öltözködés
- Szokások
- Honnan is tudjuk mindezt?
Handout -->

9. Tolkien mesterséges nyelvei
Előadó: Czégé Dávid
Tematika:
- Tolkien és a nyelvek
- Középfölde nyelvei
- A tolkieni nyelvek belső (pszeudo) fejlődése, változása
- A nyelvalkotás folyamata - verziók és átiratok
Handout -->

10. A nyelvalkotás forrásai: kelta, finn, óangol, gót, latin, görög és közel keleti nyelvek
Előadó: Kaszab Zsuzsanna
Tematika:
- ma is élő, beszélt nyelv: a finn,
- két holt, de tökéletes állapotban fennmaradt nyelv, a latin és az ógörög
- a reneszánszát élő velszi nyelv
- az óizlandi
- az óangol és a középangol
- három, részlegesen fennmaradt nyelv: a gót, a hettita és a sumér.
Handout -->

11. Mítosz-minták, archetípusok (Összehasonlítás: Tolkien világa, Harry Potter, Star Wars)
Előadó: Barna Bálint
Tematika:
- A mítosz (meghatározása, toposzok)
- Archetípusok és a tudattalan (Jung)
- A mese és morfológiája (Propp)
- A tolkieni világ (általános jellemzők, A Hobbit, A Gyűrűk Ura, egyéb motívumok)
- Harry Potter világa (általános jellemzők, szereplők, egyéb motívumok)
- A Star Wars univerzuma (általános jellemzők, szereplők, egyéb motívumok)
- Az archaikus és a (poszt)modern mítoszok
Handout -->

12. A tolkieni mitológia hatása a XX. században
Előadó: Füzessy Tamás
Tematika:
- Hogyan váltak népszerűvé a Tolkien művek
- A művek köré szerveződő mozgalmak
- Képzőművészeti adaptációk
- Filmes adaptációk
- Egyéb adaptációk
- A tolkieni mitológia hatása a fantasy művekre
Handout -->Irodalom
A kurzus elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges "A Gyűrűk Ura", "A Szilmarilok" és "A hobbit" szövegeinek beható ismerete. Az egyes előadások témaköreinek mélyebb megértését segíthetik a következő művek:

J.R.R. Tolkien saját művei magyarul:
A hobbit (szövegkritikai kiadás Cicero, 2006.)
A Gyűrű keresése (Szukits Kiadó, 1995)
Az elveszett mesék könyve I. (Holló és Társa, 1996)
Az elveszett mesék könyve II. (Holló és Társa, 1996)
Bombadil Toma kalandjai és más versek a vörös könyvből (versek)
A gyűrű nyomán – Fa és levél (az On Fairy-Stories és a Leaf by Niggle fordtása egy kötetben)
Szörnyek és ítészek

J.R.R. Tolkien saját művei csak angolul:
1985 The Lays of Beleriand
1986 The Shaping of Middle-earth
1987 The Lost Road and Other Writings
1988 The Return of the Shadow (The History of The Lord of the Rings v.1)
1989 The Treason of Isengard (The History of The Lord of the Rings v.2)
1990 The War of the Ring (The History of The Lord of the Rings v.3)
1992 Sauron Defeated (The History of The Lord of the Rings v.4)
1993 Morgoth's Ring (The Later Silmarillion v.1)
1994 The War of the Jewels (The Later Silmarillion v.2)
1996 The Peoples of Middle-earth

Művek Tolkien mitológiájáról:
Martinez: Középfölde életre kel
Fonstad: Középfölde AtlaszaA kurzus teljesítése
A kurzus kollokviummal zárul. A félév során beadott házi dolgozattal lehet 4-es vagy 5-ös megajánlott jegyet szerezni (ennél rosszabbra értékelt házi dolgozatok esetén nincs lehetőség megajánlott jegyek szerzésére). A házi dolgozatnak a tárgy 12 témakörének valamelyikéhez kell kapcsolódnia. A házi dolgozattal kapcsolatban elvárás, hogy az előadáson elhangzottakhoz képest többlet információt, szakirodalmi hivatkozást illetve egyéni elgondolást tartalmazzon. Ezt a követelményt nem kell teljesíteni, ha a dolgozatot az adott témáról szóló előadás kezdete előtt adja be a hallgató.
A dolgozatokat írásban is be lehet adni, de legkésőbb az utolsó előadás napjáig elektronikus formában is el kell juttatni az ankalimon@tolkien.hu címre.
A dolgozatokat saját kútfőből kell elkészíteni. Szeretnénk jelezni, hogy internetes vagy más forrásokból átvenni csak az idézet megkülönböztetésével és a forrás pontos megjelölésével lehet, és egy forrásból származó átvétel nem haladhatja meg a dolgozat 10 %-át. A forrásmegjelölés nélküli szöveg-átvétel, mások munkájának saját név alatti beadása nem megengedett, amelyet saját ismereteink alapján és a különböző plágium-kereső eszközökkel ellenőrizni fogunk.

A 12 kollokviumi tétel azonos a félév során elhangzott 12 előadással. A kollokviumon 2 tételről kell számot adnia a hallgatóknak. Az egyik tételt húzni kell, a másik szabadon választható. (A szabadon választott tétel tökéletes ismerete 3-as érdemjegyet jelent, akkor is ha a kihúzott tételről csak minimális ismeretekkel rendelkezik a vizsgázó.)
A vizsgára való felkészülésben a kiadott Handout-ok sokat segíthetnek, ám ezek a témavázlatok önmagukban nem elegendőek: a számonkérés tárgyát az órán elhangzottak jelentik. Célszerű tehát, ha azok is beszerzik az órán elhangzottak jegyzeteit, akik nem vettek részt rendszeresen az előadáson.
A kurzus teljesítéséhez alapfeltételnek tekintjük "A Gyűrűk Ura", "A Szilmarilok"; és "A hobbit"; kötetek elolvasását, amelyre vonatkozóan minden témakörben várhatóak ellenőrző kérdések.

Utoljára frissítve: csütörtök, 07 április 2016 16:43

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére