A Lassi Laurië szerzőinek

A Lassi Laurië a Magyar Tolkien Társaság hivatalos kiadványa. Közlésre szánt írásokat szívesen látunk mindenkitől, ehhez nem szükséges sem hivatalos egyesületi tagság, sem közösségi aktivitás.

 

A Lassi Laurië Tolkiennal és Középföldével foglalkozó ismeretterjesztő cikkeket és tanulmányokat, az MTT eseményeiről szóló híreket és beszámolókat, valamint a tolkieni világhoz kapcsolódó képzőművészeti és irodalmi alkotásokat közöl a Magyar Tolkien Társaság közössége és a magyarországi Tolkien-kedvelők legszélesebb köre számára. 

Szerkesztőségünk folyamatosan várja az írásokat (általában a nyári számhoz nagyjából május elejéig, a téli számhoz november végéig), de alakuló ötletekkel, felmerülő kérdésekkel is nyugodtan kereshettek minket!

Elérhetőségünk: lassi.szerkesztoseg[kukac]tolkien.hu

További információ a kiadványról: tolkien.hu/lassi-laurie

 

Általános információk szerzőinknek

- A Lassi Laurië háromféleképpen jelenik meg: teljes PDF formátumban letölthető a Tolkien.hu portálról; ugyanebben a teljes formában (és emellett egyes korábbi számok esetében cikkenkénti bontásban is) letölthető az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis portálról; továbbá igény szerinti mennyiségben (általában kb. 60 példányban) megjelenik nyomtatásban is. A digitális kiadásváltozat mind a két helyen szabadon, ingyenesen hozzáférhető, a nyomtatott kiadvány ára 600–1200 Ft között változik.
- Szerzőinknek munkájukért sajnos nincs lehetőségünk semmilyen szerzői honoráriumot, de a kis példányszám miatt még nyomtatott tiszteletpéldányt sem felajánlani. (A szerkesztőség munkatársai is önkéntesként dolgoznak, és teljes áron veszik meg a kiadványt. Az Alapszabály szerinti tiszteletpéldány-kötelezettséget a digitális kiadásváltozattal teljesítjük.) Tartalom készítése kifejezetten a Lassi Laurië számára a Magyar Tolkien Társaság közhasznú tevékenységében való önkéntes közreműködésnek számít (pl. a közreműködő/szervezeti tagság szempontjából).
- A beérkezett írásokat szerkesztjük, majd visszaküldjük a szerzőnek a javítások jóváhagyása, esetleges módosítási, kiegészítési javaslatok megfontolása céljából. A benyújtott szövegek elbírálása, szerkesztése a rovattól és a folyamatban lévő szerkesztőségi munkáktól függően hosszabb időt is igénybe vehet. Igyekszünk a tördelés után a végleges változatot még egyszer visszaküldeni jóváhagyásra, de ezen a ponton már egészen kis módosításokra van lehetőség, általában igen szűk határidővel.
- A szerzők, alkotók nevét alapértelmezetten Teljes Név (Nicknév/Művésznév) formában tüntetjük fel, de természetesen elegendő (és gyakran előforduló alak) a teljes név magában is. Van lehetőség a teljes név elhagyásával tetszőleges művésznév/álnév alatt is szerepelni, bár ez inkább a személyes vagy kreatív tartalmaknál, illetve a közösségben általánosan használt nicknevek esetén jellemző, a „komolyabb” rovatoknál (Tanulmányok, Nyelvész) mindenképp a szerző azonosítására alkalmas névalakot kérünk. Kérjük az írás beküldésekor megadni a használni kívánt névalakot is.
- A későbbiekben felmerülhet, hogy esetleg más MTT-s kiadvány, elsősorban a Tolkien.hu szeretné szintén közölni a megjelent alkotást, vagy harmadik fél tőlünk kér erre engedélyt: ezért kérjük, vagy adj rá általános engedélyt, hogy az alkotáshoz kapcsolódóan az e-mail címedet elérhetővé tegyük az MTT-s szervezői közösség számára, illetve megadjuk konkrét külső megkeresés esetén; vagy nyilatkozz általánosan arról, hogy engedélyezed vagy tiltod a további közlést. Kérjük, hogy a Lassi Laurië számára közlésre átadott írásodat bármilyen egyéb felületen (pl. saját weboldalon) csak azután közöld, hogy az a Lassi Lauriéban már megjelent, és lehetőleg hivatkozz az első megjelenés adataira is.
- Olvasóközönségünk igen változatos lehet, az egyetlen közösnek feltételezhető pont a Tolkien iránti érdeklődés. Ezért kérjük, minden rovat esetén igyekezzetek úgy fogalmazni, hogy az minél szélesebb kör számára legyen érthető, befogadható. Tehát ne feltételezzétek, hogy például mindenki ismeri (beszámolók esetén) a közösség tagjait vagy (tanulmányok esetén) a szakkifejezéseket: ha szükséges, akár röviden magyarázzátok is meg az utalásaitokat.
- A Lassiban jellemzően legalább két-három oldalanként vannak képek, illusztrációk. Nem kötelező, de örülünk, ha tudsz az írásodhoz képet is javasolni! A képekre vonatkozó elvárásaink: a képet ne illeszd be a szövegbe (online elérhetőség esetén a linkjét beillesztheted, egyébként viszont külön fájlban küldd el nekünk); és minden esetben szükség van az alkotó megnevezésére (különösen korábban nem publikált kép esetén fontos, hogy az alkotó által választott névalakban, erre ugyanaz vonatkozik, amit a szerzők megnevezésénél írtunk) és az alkotó engedélyére is (ez alól csak a közkincs és a CC BY-SA licenc jelent kivételt, a noncommercial sajnos már problematikus).

 

Rovatok

Szerkesztőségünk elsősorban a Beszámolók, Tanulmányok, Nyelvész, Ajánló rovatokba várja az írásokat. Van lehetőség az általában a szerkesztőségben, illetve a szerkesztőség felkérése alapján készülő Interjú, Talányok, Kisokos, Megemlékezés rovatokban való közreműködésre is, ezen rovatok kapcsán viszont azt kérjük, hogy mindenképp már a felmerült témaötlettel keressetek meg minket együttműködés céljából, ne kész anyagot küldjetek.

Az egyes rovatokra vonatkozó elvárások:

Beszámolók
- Ebben a rovatban az adott féléves időszakban lezajlott, az MTT által szervezett vagy tematikusan Tolkienhoz kötődő eseményekről szóló élménybeszámolókat közlünk. Általában egy eseményről egy beszámoló jelenik meg, de kellően különböző nézőpont, illetve tartalom esetén előfordulhat több beszámoló közlése is.
- Egy beszámoló optimális terjedelme kb. egy Lassi-oldal (kb. 4500 karakter). Elsősorban rövidebb, illetve online események esetében ajánlott a féloldalas (kb. 2000-2500 karakter) terjedelem, vagy akkor, ha egy eseményről több beszámoló is van.
- A beszámolóknak olyan címet érdemes adni, amelyből kiderül, milyen eseményről van szó, de ez lehetőleg ne egyszerűen az adott rendezvény neve legyen. A cím alatt az esemény időpontját is fel szoktuk tüntetni, tehát a szöveget nem ezzel érdemes kezdeni.
- Kiindulópontként érdemes arra gondolni, hogy egy Tolkient igen, de a társaságot nem ismerő barátodnak, vagy a Tolkien Napon most megismert látogatónak mesélsz!

Ajánlók
- Ebbe a rovatba bármilyen Tolkien világához kötődő kiadványról (könyv, weboldal stb.), feldolgozásról (zene, film, játék stb.), az adott szám megjelenése után (is) zajló programról (pl. kiállítás) várunk ismertetőket, kritikákat vagy ajánlókat.
- A rovat cikkei minimum fél, maximum két oldal hosszúak (2000-9000 karakter), az optimális az egyoldalas terjedelem (kb. 4500 karakter).
- Az ajánlóknak kérünk saját címet adni, emellett alcímként tüntessétek fel az ajánló tárgyának adatait (könyv esetében a felhasznált irodalom kapcsán lentebb ismertetett formában).

Tanulmányok
- Ebbe a rovatba Tolkien életével, műveivel, Középföldével kapcsolatos hosszabb, komolyabb írásokat várunk. Ezek lehetnek saját téziseket kifejtő esszék vagy egy adott témát ismeretterjesztő jelleggel bemutató cikkek is.
- A tanulmányok optimális terjedelme kb. 3-4 Lassi-oldal (kb. 14000–19000 karakter), de a témától függően valamivel rövidebb vagy hosszabb írások is elfogadhatók (kb. 9000–23000 karakter között).
- A felhasznált forrásokat minden esetben azonosíthatóan meg kell jelölni, mind szó szerinti idézet, mind tartalmi átvétel esetén (ezzel kapcsolatos formai elvárások lentebb).
 - A kiadványban egyáltalán nem használunk lábjegyzeteket, sem hivatkozások, sem kiegészítő információk elhelyezésére. Kérjük, lehetőség szerint csak szövegközi (zárójeles) jegyzeteket használjatok! Amennyiben feltétlenül szükséges, korlátozott mértékben a tanulmány végére kerülő végjegyzetek is alkalmazhatók.
- A tanulmányoknak adjatok címet (lehet cím és alcím is, pl. kreatív cím és informatív cím egymás mellett), és lehetőleg írjatok az elejére egy néhány mondatnyi, leadnek kiemelhető bevezető bekezdést. (Ennek híján a szerzővel egyeztetve vagy a szöveg első bekezdéséből lesz a lead, vagy a szerkesztők fűznek hozzá saját leadet.)
- A tanulmányokban lehetnek önálló alcímekkel ellátott vagy cím nélküli, de egységes elválasztójellel jelölt szakaszok (sőt, érdemes lenniük), de csak nagyon indokolt esetben legyenek másodrendű alcímek, és semmiképp ne legyenek harmadrendű alcímek.

Nyelvész
- Ebben a rovatban kifejezetten a Tolkien által alkotott nyelvekhez és írásrendszerekhez kapcsolódó cikkeket közlünk. Ezekre az esetek többségében ugyanazok a szempontok vonatkoznak, mint a Tanulmányokra (pl. a címekkel, hivatkozásokkal kapcsolatban), de jellegükben lehetnek ettől eltérőek is (elemzéssel kísért saját fordítás, nyelvlecke stb.), és ebből adódóan terjedelmileg is változatosabbak: jellemzően inkább 1-2 oldal hosszúak, de indokolt esetben lehetnek tanulmányterjedelműek is.

 

Idézetek, hivatkozások és források

A felhasznált forrásokat minden esetben azonosíthatóan meg kell jelölni, mind szó szerinti idézet, mind tartalmi átvétel esetén. (Ez jellemzően a Tanulmányok és a Nyelvész rovatot érinti, de más rovatban is előfordulhat.) A szövegen belüli (pl. idézetekhez kapcsolódó) hivatkozások formája bizonyos mértékig függ a hivatkozások tárgyától, de általában szükséges megadni a mű címét (vagy, elsősorban Tolkien művei esetén, annak egyértelmű rövidítését, pl. GyU, HoMe XII.), és az idézet helyét (mivel a cél a visszakereshetőség, ezért nagyon sok különböző kiadásban hozzáférhető művek, vagyis elsősorban A hobbit, A Gyűrűk Ura és A szilmarilok esetén inkább a fejezet címét kérjük megadni, Tolkien leveleinél a levél sorszámát, egyéb forrásoknál viszont az oldalszámot). A könyvek, önálló művek címét dőlt betűvel, a fejezetcímeket félkövérrel írjuk, a sorozatcímekre általában nem használunk kiemelést. A szöveg részeként (tehát nem csak zárójeles hivatkozásban vagy a források között) szereplő idegen nyelvű címekhez zárójelben kérjük a magyar fordítást.

A szövegben az idézetek folyamatosan következnek, nem kapnak új bekezdést. Az idézeteket minden esetben magyar nyelven kérjük (ha egy-egy kifejezésre eredeti nyelven van szükség, akkor utána zárójelben szerepeljen a magyar fordítás). A legalább egy teljes mondat hosszúságú idézeteket dőlt betűvel is szedjük, az ennél rövidebb idézett szakaszokat csak idézőjel („ ”) jelöli. A kihagyást szögletes zárójellel jelöljük. Az idézetekben megtartjuk az eredeti kiemeléseket, dőlt betűs idézetben az eredetileg dőlt betűs részek nem dőlt betűsek. Az idézeten belüli idézetekhez lúdlábidézőjelet (» «) használunk.

Például:
- „Majd más varázsigékkel próbálkozott, [...] hol halkabban, hol hangosabban.” (GyU, Utazás a sötétben)
- Szméagol „[n]yulackát hozott, szép kisz nyulackákat.” (GyU, Füvekről és nyúlbecsináltról)
- „Adjál moszt halackát, ész tartszd meg komisz burgonyát!” (GyU, Füvekről és nyúlbecsináltról)

A tanulmány végén minden hivatkozott, illetve felhasznált forrást fel kell tüntetni. Példák az elvárt formátumra:

[Könyv:]
- Carpenter, Humphrey (szerk.): The Letters of J.R.R. Tolkien. HarperCollins, London, 2006.
- Tolkien, J. R. R.: A Gyűrűk Ura. Európa, Budapest, 2008.
- Tolkien, J. R. R.: (szerk. Christopher Tolkien): Az elveszett út és más írások. Helikon, Budapest, 2021. (Középfölde Históriája V.)

[Könyvfejezet:]
- Hickey, Raymond: Sound change and typological shift: Initial mutation in Celtic. In: Jacek Fisiak (szerk.): Linguistic Typology and Reconstruction. Mouton, Berlin, 1996. 133–182.
- Molnár Gyula: Historiográfiai archetípusok Tolkien műveiben. In: Pődör Dóra – Nagy Andrea – Füzessy Tamás (szerk.): J. R. R. Tolkien: Fantázia és erkölcs: A Magyar Tolkien Társaság jubileumi tanulmánykötete. Magyar Tolkien Társaság, Budapest, 2012. 139–145.

[Újságcikk:]
- Tolkien. Interpress Magazin 5. évf. 2. sz. (1979. február)
- Tótisz Andras: Gyűrűk Ura: Törpök, tünték, hobbitok. Esti Hírlap 26. évf. 215. sz. (1981. 09. 14.)

[Online forrás:]
- Derdziński, Ryszard: Consonant Mutations in Conceptual Evolution of Noldorin/Sindarin Phonology. 2004. Elérés: elvish.org/gwaith/pdf/consonant_mutations.pdf. Letöltve: 2023. 01. 31.
- Fauskanger, Helge Kåre: Valarin - like the glitter of swords. Ardalambion. Elérés: ardalambion.net/adunaic.htm. Letöltve: 2021. 12. 25.
- Göncz Árpád. Wikipédia. Elérés: hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ncz_%C3%81rp%C3%A1d. Letöltve: 2021. 05. 19.

 

Utoljára frissítve: hétfő, 29 április 2024 09:56

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére