A Gyűrűk Ura szereplőinek asztrológiai elemzése 2. - Samu

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Most vegyük sorra a sokkal egyértelműbb, habár korántsem egyszerűbb szereplőt, Frodó legfőbb támaszát, Samut.

Csavardi Samu Megye-lakó hobbit. Hk.2983-ban született (egy évben Faramirral, a történet másik fontos szereplőjével). Samu apjához hasonlóan kertész volt, ő gondozta Zsáklak növényeit. Igy ismerte meg Zsákos Bilbót, aki elmesélte neki kalandjait és tanítgatta is, többek közt olvasásra-írásra. Samu valószínüleg Bilbó történetei révén ismerte és szerette meg a tündéket. Kiváncsi természetű volt, ezért is hallgatta ki Gandalf és Frodó beszélgetését, mikor is Gandalf rajtakapta, és hogy a további bajt megelőzze, Frodó kísérőjéül szegődtette. 3018-ban (35 évesen, azaz hobbit-számítás szerint még épp csak elérte a nagykorúságot) Samu Frodó szolgájaként Völgyzugolyba indul, ahol a Gyűrű Szövetség tagja lesz. A Mordor felé vezető úton többször bebizonyítja Frodó iránti hűségét. Miután Frodót megbénítja a Banyapók, Samu - mivel halottnak hiszi Frodót -, magához veszi a Gyűrűt és esküvel megfogadja, hogy teljesíti a küldetést. A Gyűrű ugyan őt is megkísérti, de ő józan hobbit eszével ellent tud állni és legyőzi a kísértést. Végül aztán Galadriel üvegcséjével és a Fullánkkal legyőzi a Banyapókot és kimenti Frodót Cirith Ungol sötét tornyából. Utána végig mellette van, mindaddig míg végül a Gyűrű megsemmisül a Végzet hegyének tüzében.
A Gyűrű Háború után visszatér Frodóval a Megyébe, és elveszi feleségül Csűrös Rozit, aki már régóta tetszett neki. 13 gyereke születik az évek során. Frodó távozása után Zsákvégen laknak, amit megörökölt Frodótól. Ekkor már Megye-szerte híres volt, barátságban állt Bakföld urával (Borbak Trufiádokkal) és a thánnal (Tuk Peregrin), és akkor még Elessár király barátságáról nem is szóltunk (legidősebb lánya egy ideig Arwen úrnő udvarhölgye volt). Frodónak köszönhetően meggazdagodott, és hétszer választották a Megye polgármesterévé (összesen 49 évig töltötte be ezt a tisztséget!). Nk.82-ben, 102 éves korában, miután meghalt a felesége, Samu átadja az addig általa vezetett krónikás Piros Könyvet az egyik gyermekének megőrzésre, majd a hagyomány szerint ő is hajóra szállt, az utolsóra, mely Szürkerévből még elindult, és Círdannal, a tünde hajóáccsal elhajózott a messzi Nyugatra.

Samu számomra a tökéletes, jó értelemben vett gondoskodás és szolgálat megtestesítője. Igy legfőképp RÁK és némi SZŰZ analógiákat hordoz karaktere. Elsősorban azért a RÁK-jegyet venném előre, mert ő nem csak kötelességből, hanem kifejezetten szeretetből szolgál.

A RÁK öntudata már több fokozaton ment keresztül (az asztrológiai analógiák értelmében), most már határozottabban kezd énjével foglalkozni, de ennek minden lehetőségével még nincs tisztában. Épp ezért önösségét és önzését nem állítja előtérbe, hanem azonosítja szűkebb környezetének érdekeivel, amelyekre koncentrálódó, befeléforduló hajlama irányítja a figyelmét.
De ezt már nem az anyag öncélú értékelésével teszi mint a BIKA, hanem azért,hogy hasznát és előnyét lássák azok, akik felé szeretetével és gondoskodásával fordul. Mert a BIKÁNAK még erősen anyagias és önérdektől átszőtt ragaszkodása a sajátjához a RÁKBAN már megnemesedik: itt a kis kör tagjaihoz és dolgaihoz való ragaszkodás szeretetté válik. De a szeretet eleme ezúttal elöször lép előtérbe, ezért még kissé kezdetleges, bár őserő él benne. A RÁK szeretetének legjellemzőbb kifejezése az anyai szeretet, másodsorban pedig a családapa gondoskodó jósága.
A szeretet és gondoskodás szűkebb koncentrálódik ugyan, de épp ezért erős és teljes. Minden ami ennek a szűkebb körnek az érdekeivel egyezik, drága és fontos a RÁK szemében.
Odaadó gondoskodás, a testi és lelki szükségletek, hiányok kielégítése, betöltése, a szűkebbkörű élet rendben és tisztán tartása, csinosítása jelentik az elsőrendű tevékenységet.

"Ez tehát megoldódott. Csavardi Samu elvette Csűrös Rozit 1420 tavaszán, s beköltözött vele Zsáklakra. S ha Samu szerencsésnek vélte magát, Frodó tudta, hogy ha valaki, hát ő az,akinek igazán szerencséje van; mert nem volt hobbit a Megyében, akit olyan gonddal szolgáltak volna ki, mint őt.(...) Most minden jól ment, s minden remény megvolt rá, hogy még jobban is fog menni, és Samunak annyi volt az öröme, amennyit egy hobbit csak megkívánhat." (A király visszatér)

Ezért a RÁK szereti otthonát s tágabb otthonát, a hazáját is. Nagy erőfeszítésre, sőt önfeláldozásra kész, ha övéinek érdekeiről van szó, s általában szorgalmas, munkás életet él.
A RÁK az eszményi polgár és családfő, s mint ilyen a társadalom értékes támasza és fenntartója.

"- ...amim volt, amim lehetett volna, azt mind rádhagyom. És azonkívül tied Rozi és Elanor; aztán jön egy Frodó-fiú, aztán egy Rozi-lány, aztán egy Trufa, aztán Aranyfürt, aztán egy Pippin; s aztán még több is, akit én nem látok előre. Kezedre és eszedre is mindenütt szükség lesz. És persze te leszel a Polgármester. Ameddig csak kedved tartja, és te leszel a történelem leghíresebb kertésze, és majd részleteket olvasol fel a Piros Könyvből, s megőrzöd egy elmúlt kor emlékét, hadd emlékezzenek a népek a Nagy Veszedelemre, s szeressék még jobban amúgy is szeretett földjüket. S ettől mindig annyi tennivalód lesz,mint senki másnak, és boldog leszel, mint senki más, amíg csak tart a részed a Történetben." (Frodó Samunak a búcsúzáskor)

A RÁKOT ragaszkodása és életfeladata többnyire a maga szűkebb köréhez (szülőföldjéhez, hazájához) köti.

"- Hát ennyi...
- Miről beszélsz?
-Ha még egyet lépek...annál távolabb még nem voltam hazulról."
(Frodó és Samu, mikor elhagyják a Megyét)


De a víz-jellegű révén erős képzeletű, álmodozós típus is. Ezért vágya a messzeség, az utazás - főleg a tenger, mely a maga határtalanságában a legélesebb ellentét a szűk környezettel, így gazdag tápot ad képzeletének.
Diszharmonikus hatások esetén a RÁK kiszakad szűkebb környezetéből, s akkor a képzeletében kifestett távoli utazások valóra is válnak; de a messzevetődött RÁK alaptermészete és képzelete ilyenkor az otthont állítja lelki szeme elé és senki sem érez olyan erős honvágyat, mint az otthonától elszakadt RÁK típus, noha minden vágya az volt, hogy messzi földeket bejárhasson.


"- Már becsomagoltál?
- Nem árt felkészülni.
- Hisz a tündéket akartad látni!
- Igen...
- Csak erre vágytál!
- Igy van. Csak hát...megtettük, amit Gandalf kért, igaz? Elhoztuk a a Gyűrűt Völgyzugolyba. Igy aztán, gondoltam, ha meggyógyultál, elindulunk...haza!
(Frodó és Samu Völgyzugolyban-a filmben)


Kövesi Péter már idézett cikkében azt állítja, hogy Samu tipikus BIKA, de az előbbi bizonyítékok fényében ez a jellemzés nem állja meg a helyét: ugyanis, ha a hobbitokat BIKA népnek vesszük, akkor már Samu sem tipikus hobbit (hiszen azok orrukat sem dugják ki a szeretett Megyéjükből), másrészt karakterének lényege pont a gondoskodó szeretet, és hogy elsősorban nem önmagának akarja a dolgokat, hanem szeretteinek, legyen az Frodó, vagy a családja, vagy a Megye közössége. A BIKA lényege ezzel szemben a mozdíthatatlanság, a ragaszkodás az anyagi javakhoz, az önközpontúság.
Ha már föld-jegyről van szó, akkor sokkal inkább a SZŰZ jegy jöhetne szóba Samu karakterénél. Végül is igaz rá, hogy a SZŰZ is készségesen szolgál, alárendeli magát a felsőbbségnek és erőit meggyőződéssel bocsátja mások, irányító tekintélyek rendelkezésére:

"-Frodó! Azt hittem, elvesztettelek!
- Ezt meg hogy érted?
- Gandalf mondott valamit...
- Mit mondott?!
- El ne hagyd őt Csavardi Samu! És eszemben sincs!
(Fordó és Samu Zsizsik gazda földjén- a filmben)


Erős benne a kötelességtudat. Frodót végig uramozza a történetben, bár Frodó Vízöntőként nem érezteti vele alávetett helyzetét. Itt láthatjuk be annak a nézetnek a tarthatatlanságát, hogy Frodó is Szűz vagy Rák jegyű lehetne szimbolikusan. Hiszen, amíg a történetben (a filmben és a könyvben is) Samu állandóan gazdája kedvét lesi, kiszolgálja, eteti, itatja, sőt a holmijaikat is ő hurcolja, addig Frodó egyetlen egyszer sem nyújtja sem neki, sem másnak az ételt vagy italt, soha nem szolgál ki senkit, és habár értékeli, de Oroszlán megnyilvánulásként (a Vízöntő ellenpólusaként), teljesen természetesnek veszi Samu szolgálatait.


"- Mennünk kell, nincs időnk!
- Nem amíg Frodó úr nem evett valamit! Tessék!
- Te nem eszel?
- Á, nem vagyok éhes! Legalábbis lembasra nem.
- Samu!
- Jól van! Nem sok élelmünk maradt. Be kell osztanunk, különben elfogy. De te csak egyél Frodó úr! Szétosztottam. Igy talán elég lesz rá...
- Mire?
- Az útra, haza..."(Frodó Samu és Gollam a Morgul-völgyben- a filmben)


Ezért is döbbenetes hatású, mikor a vég felé a Végzet Hegy lábánál az előbbiekkel ellentétben Samu a hazavágyó mondja ki:

"- Tessék még maradt pár csepp víz.
- A visszaútra semmi sem marad.
- Nem hiszem, hogy lenne visszaút, Frodó úr!" (Frodó és Samu Mordor földjén - a filmben)


A RÁK analógiát támasztja alá az is, ha a tengelyeket nézzük meg: a RÁK (ellentét)párja a BAK. Samu útja igazából a RÁKBÓL a BAKBA vezet, úgyhogy a végén (mint Aragorn) magába építi mind a két pólusnak az értékeit. RÁKKÉNT indul, egyszerű otthonához, családjához ragaszkodó kertészként.

"- Ha nem vagytok ork kémek, akkor kik vagytok? Beszéljetek!
- Hobbitok vagyuk a Megyéből. Az én nevem Zsákos Frodó, ő meg itt Csavardi Samu.
- A testőrőd?
-A kertésze!" (Faramir, Frodó és Samu - a filmben)


Ám az út során neki is meg kell tapasztalnia, ki kell fejlesztenie énjének másik oldalát, mely a szilárdságon, keménységen, kitartáson alapul, amivel meg tudja akár a szeretett személyt is védelmezni (l. a Faramir általi kihallgatást a A két torony c. kötetben). A közönségesből különlegessé válik Samu, hisz a trilógia egyik mondanivalója, hogy a közemberekből is válhatnak hősök. A küldetés a Szövetség minden tagját megváltoztatja, de talán Samu változik a legtöbbet.

"A szolgának olykor több belső tartása és morális ereje van, mint az úgynevezett vezérnek." (Ian McKellen Samuról)

Hisz Samu és Frodó barátságát próbára teszik a külső körülmények (legfőképp a Gyűrű). És megtörténik az is, hogy Frodó meginog és kétségbe vonja Samu barátságát és megbízhatóságát, Samu azonban újra és újra képes meggyőzni, hogy csak azon igyekszik, hogy segítsen neki és támogassa őt. Samu vigyázz Frodóra s ettől úgy átalakul a két hobbit kapcsolata, hogy az már inkább színtiszta barátság lesz. Samu részéről egyszerűen csak arról szól, hogy "itt vagyok, miben segíthetek? És teszem ezt azért , mert szeretlek és érdekel mi lesz veled" (Peter Jackson megfogalmazásában).
És ott van a csábításnak való ellenállás is, amely csábítás fölfogható úgy is, mintha a BAK- analógia, az ambiciózus hatalomvágy negatív beteljesítése lenne.

"Eszeveszett álomképek támadtak az agyában: látta, hogy ő, Csavardi Samu, az Erős, a Kor Hőse, lángoló karddal, öles léptekkel vonul át a sötétbe borult földön, s hadseregek gyülekeznek hívószavára, hogy megdöntsék Barad-dúr hatalmát. S akkor eltisztul minden felhő, s az ő parancsára Gorgoroth völgye egyetlen virágos- és gyümölcsöskertté változik, és rengeteg gyümölcsöt terem. S mindehhez épp csak hogy ujjára kell húznia, s a magáénak kell vallania a Gyűrűt." (Samu megkísértése Cirith Ungolnál - a könyvben)

Végül aztán az ura iránt érzett szeretete (RÁK), és a hobbitok józansága (SZŰZ) segít legyőzni benne a kísértést. Szíve mélyén jól tudja, nem elég nagy ő ahhoz, hogy ekkora terhet vegyen magára. S hogy ő tulajdonképpen csak egy egészen kicsi kertet szeretne, amit kedvére művelhet, s a saját két kezére van szüksége, nem másokénak parancsolni. Itt tetten érhetjük a SZŰZ jegy józan racionalitását és szerénységét, és a RÁK befelé fordulását: hisz mindkét jegy szimbolikájától idegen a parancsolgatás, a hatalomvágy tematikája.
Megmászva Frodóval a Végzet Hegyét (szimbolikusan a BAK analógiáját!), a Megyébe visszatérve, Samu a RÁK feladatok mellett viszont már a BAKOT is fel tudja vállalni pozítívan: polgármester lesz, híres lesz, hivatása lesz (ambició, X.házas témák - analógok a BAK jeggyel), már nem csak a családjában, hanem tágabb körben is tevékenykedni fog, igen magas kort érve meg (a BAK jegy uralkodó bolygója a Szaturnusz és analógiásan hozzá kapcsolják tartós, hosszútávú dolgokat, így az idő fogalmát is).

"- Nem húzhat a szíved mindig kétfelé. Egynek és egésznek kell maradnod, még sok-sok évig. Még annyi mindennek kell örülnöd, annyi mindennek kell lenned, és annyi minden dolgod van." (Frodó Samunak a Révben - a könyvben)

A RÁK és SZŰZ együttese a Kapcsolat mindennapjai c. Symbolon kártyát idézi, mely a mindennapok hősies szolgálatáról szól.

"Samu azt kérte, hogy urát ő szolgálhassa ki, de azt mondták, most díszvendég ő is." (Samuék Völgyzugolyban - a könyvben)

A SZŰZ már nemcsak az anyagot önmagáért becsüli, mint a BIKA, nem is felhasználásával törődik, mint a RÁK, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába lenni. Értelmi-szellemi hajlama (uralkodója a Merkúr) kutató törekvéssel párosul, kritikának vet alá mindent. Ő végig gyanakszik Gollamra és ellenzi, hogy velük jöjjön.

"- Halllottam a szájából, hogy meg akar ölni minket.
- Ha elriasztod,elvesztünk.
- Nem érdekel. Nem várom meg, Frodó úr,amíg ő öl meg minket.
- Én akkor sem küldöm el.
- Hát nem veszed észre? Tőrbecsal!" (Frodó és Samu vitája Gollamról - a filmben)Emellett igyekszik ismereteket szerezni - kifürkészni a dolgok mivoltát.. A másik merkúri jegyre,az IKREKRE hasonlít, de nem felszínes és csapongó, hanem mélyreható és megfontolt, sőt nehézkes és aprólékos. Kutat, tapasztal és a megismerteket rendszerbe foglalja, hogy könnyebben áttekinthesse. Ezért tudja ő folytatni krónikásként a Nyugatvégi Piros Könyv feljegyzéseit..
És talán a történet legvégén jön be igazán a SZŰZ polaritásában a HALAK analógiája: élete végén ő is elhajózik Gyűrűhordozóként a tündékkel, eltűnve a horizonton. És talán ott is, hogy a küldetés során megtapasztalja ő is a káoszt, és feloldódást, de mégis vissza tud térni a mindennapi életbe, a rendezettségbe, sőt ő is segít rendbehozni a Megyét Szarumán dúlása után (SZŰZ).
Ekkor használja föl a Galadriel úrnőtől kapott dobozkát, amelyben ezüstös finom por van és egy szem ezüstös dió. De nemcsak a saját kertjében használja, hanem az egész Megyében szétszórja,a magot meg elülteti a Szarumán által kivágatott Tanácsfa helyén, és a következő tavaszra gyönyörű mallornfa hajt ki belőle (ami addig csak Lórienben termett). És a Megyére a bőség és gazdagság ideje köszönt, így tulajdonképpen a látomás, amit a Gyűrű kísértésként bocsátott rá, megvalósult, mégpedig a legjobb helyen: szeretett Megyéje vált bőséges termésű kertté.
Igy végül nem csoda, ha a Történet utolsó mondata Samu szájából hangzik el, mintegy beteljesítve a RÁK életútját:

"- Hát, hazaértem." (Csavardi Samu - a könyvben és a filmben is)Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?Samu (Sean Astin)

Sean Astin (35), amerikai színész, mondhatjuk, hogy a legtökéletesebb választás volt Samu szerepére ( a szerep kedvéért még hízott is).

"A trilógiával kapcsolatos összes élményemet a Samu szerepére való felkészülés szűrőjén keresztül éltem meg. De azt kell mondjam, hogy a legnehezebb része a trilógiában való részvételemnek a súly felszedése volt és az együttélés ezzel a plusz hájjal másfél éven keresztül....De én lettem Samu!" (Sean Astin) )

Más dolgokban is hasonlít filmbeli karakterére:

"Neki más élettapasztalata van, mint nekünk, többi hobbitnak. Mivel családja van. Felesége, Christine és gyönyörű lányuk, Ally is ott volt, akit mi mindnyájan kényeztettünk." (Billy Boyd)

Sean hasonlóan vizes jelleggel rendelkezik, mint Samu karaktere, mivel Halak Napja és Holdja van együttállásban. Ez a végsőkig önfeláldozó, szeretteljes, érzékeny, érzelmes alkatot ad. Érzelmeit nem temeti mélyre, gyakran saját magát is meglepve törnek felszínre.

"A legvonzóbb dolog az volt, hogy egy egészen új családot kaptunk, színészek és stábtagok családját. Mindenki annyira közel volt egymáshoz, aztán meg elegünk lett egymásból négy hónap együtt melózás után, és két hétre különvonultunk, aztán visszajöttünk és volt egy boldog újraegyesülés...Aztán újabb négy hónap eltelt és megint elegünk lett egymásból - ez olyan, mint egy nagy család élete!" (Sean Astin)

Többnyire magába tekintő, kifelé szubjektív, ezért könnyen megsértődik. Törödő, gondoskodó, érzelmileg ragaszkodó természet, aki rengeteg szeretetet adhat egy megértő társnak.
Az Újholdas állás miatt gyerekes rácsodálkozással és izgalommal szemléli az életet. Nyílt és közlékeny, aki spontánul gondolkodik és cselekszik. Élénk és vállalkozó kedvű személyiségével lelkesen veti magát a munkába. Akkor van igazán elemében, ha új ötleteket hozhat a világra, friss projektbe kezdhet, bízva a sikerben.

"Van egy mondás: 'Semmi sem erőteljesebb, mint egy ötlet, amelynek eljött az ideje." (Sean Astin)

Nem csoda hát, hogy a forgatáson ő volt az aki kitalálta saját kisfilmjét és le is forgatta - "A kicsi a nagy és a közepes címmel" -, amelyben a stáb nagy része részt vett barátságból és amellyel azóta már filmes fesztiválon is szerepelt.
Negatívuma, hogy hajlamos tisztán szubjektív szempontokból megítélni az életet. Ahogy Sean reagálásaiból látni lehet, mindig magából indul ki. De ha valakit megszeret a végsőkig képes ragaszkodni hozzá, s bármit elvisel tőle. Nap-Hold együttállásának uralkodója a Jupiter a Nyilasban van együttállásban a Neptunnal. Ez naivitást, a végletekig jószándékú, joviális, segítőkész embert mutat, aki nem tud rosszat elképzelni a másikról. Nyilasban levő Marsa, Jupitere és Neptunusza emellett még a lelkesedését is nagymértékben megnöveli. (Elég meghallgatni a DVD audiokommentárját, amiben szinte csak az ő hangját lehet hallani..:-))
A Vízöntő Merkúrjával viszont elképzelését hosszasan tudja magyarázni, ha kell, ha nem, ki is oktat, hisz ő tudja az igazat.

"- Egyszer Elijah, Billy, Sean és én külső helyszínen voltunk. Már fél órája vártunk a helikopterre, hogy felvegyen minket. Rohangáltunk, kövekkel dobáltuk a fákat és jól éreztük magunkat. Sean vagy 100 méterre tőlünk a helikoptereket irányította.
- Integettem a pilótának, hogy lássa hol vannak a többiek. A többiek csak nevettek rajtam, hogy Mr. Bennfentes akartam lenni."(Dominic Monaghan és Sean Astin)


Szaturnusz Vénusza (amely hasonlít Elijah Wood állásához), azt mutatja, hogy bár érzelmei tartósak, kitartása végtelen és nagyon hűséges, érzelmeit mégis nehezen fejezi ki, viszont sok mindent megtesz a másikért, mindig számítani lehet rá.

"Amolyan gyámnak neveztem ki magam mellé. Biztosan akartam tudni, hogy minden rendben van vele." (Sean az Elijah-val való kapcsolatáról)

Ez Elijah és Sean barátságában így is lett - ahogy mesélik -, habár életük különböző és életkoruk is eltér, mégis egymás leghűségesebb barátai lettek.

"- Sean igazi Samu volt számomra. Állandóan gondoskodott rólam." (Elijah Wood)

"- Mindig a szobában hagyta kulcsát. Majd én intézem, mondtam. Szereztem egy lakatost, bementünk a kulcsért, addig ő tudott beszélgetni, szórakozni. 45 perc múlva pedig hoztam a kulcsát. Mire ő: 'Ó, nagyszerű, köszönöm, köszönöm, hogy elintézted!' Az élet másolta a művészetet, Samu gondoskodott Frodóról filmbeli természetének megfelelően. A kapcsolatunkban én ezt a szerepet vállaltam fel." (Sean Astin)

Források: l. A Gyűrűk Ura szereplőinek asztrológiai elemzése 1. részében.

Utoljára frissítve: csütörtök, 01 augusztus 2019 09:54

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére