fbpx
 
 

A Gyűrűk Ura szereplőinek asztrológiai elemzése 6. - Gimli

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Gimli törp, Glóin fia. Durin törpkirály leszármazottja. nevének jelentése törpül: "csillag". Szül.:Hk.2879. A Gyűrű Háború idején már 139 éves, de ez a törpöknél még fiatal kornak számít. Ifjúkorát vélhetőleg Ered Luinban töltötte (a Megye és Szürkerév közti hegyek), majd 2941-ben az Ít Sereg csatája után apjával együtt Keletre, Ereborba ment (a Magányos Hegy újranépesítése, l. A babó).
3018-ban (ekkor 140 éves volt) apjával együtt Völgyzugolyba utazott, hogy figyelmeztessék az ekkor már ott élő Bilbót, hogy az Ellenség szolgái mindent tűvé tesznek érte. Ott kiválasztották, hogy képviselje a törpöket a Gyűrű Szövetségben. Ő vezeti őket Móriába. Utána ő volt az első olyan törp, aki Durin kora óta beléphetett Lothlórienbe. Lórien annyira lenyűgözte, hogy Galadriel tünde úrnő feltétlen hívévé válik és ott barátkozik össze Legolasszal, tünde útitársával is. Búcsúképpen Galadrieltől három aranyhajszálát kéri ajándékba,amiket majd később remekmívű ékszerbe foglal. A Szövetség felbomlása után Aragornnal és Legolasszal Rohanba igyekeznek, majd bátran küzd a Helm-szurdoki csatában. Lenyűgözik a Kürtvár alatti csillogó barlangok, és megfogadja, hogy egy nap még visszatér ide. Ezt követően Aragornnal és Legolasszal és a kószákkal átmegy a Holtak Ösvényén le Umbarba, majd Minas Tirithez. Harcol a pelennori és a morannoni csatában.
A Gyűrű Háború után ő segít Elessar királynak rendbehozni Minas Tirithet, többek közt törpjeivel a betört Városkaput is helyrehozzák. Segít újjáépíteni a északi királyi fővárost, Fornost-ot is. Azután erebori törpökkel telepet alapít Anglarondban,a Csillogó Barlangok ura lesz. Nk.120-ban Legolasszal elhajózhat Nyugatra, amit még egyetlen törpnek sem engedtek meg eddig.
Példa nélküli esetére csak az lehet a magyarázat, hogy Legolas, de főleg Galadriel közbenjárt az érdekében. Tünde-barátnak is hívták, meg Fürthordozónak, Galadriel ajándéka miatt.


Tolkien trilógiáját átszövi a barátság és a hűség aranyfonala (l. Frodó és Samu, Trufa és Pippin, Aragorn és Gandalf stb.). A Gyűrűk Ura szereplői közt egyfajta hűség tapasztalható. Olyan hűség és barátság, mely két ember közt csak akkor jön létre, ha együtt szállnak szembe a halállal, és olyannyira rá vannak utalva a másikra, hogy nélküle nem tudna életben maradni. Ez akkora szeretetet, bizalmat ébreszt az emberben, hogy az egészen kivételes.
Egy mágus, egy tünde, egy törp, két másik hobbit és két ember szegődik Frodó és Samu társául a küldetésük során, akik különös baráti viszonyba kerülnek egymással. Közülük Legolas és Gimli kapcsolata a legmeghökkentőbb.

"Nemcsak maga a barátság, hanem a különféle fajták miatt is. Két ellentétes fajta, akik ennek dacára a legjobb barátok lesznek."(Billy Boyd/Pippin)

"Nagyon vicces két merőben ellentétes lényt együtt látni. Talán ennél jobban nem is különbözhetnének egymástól. Mint a tűz és a víz. Nagyon szívmelengető, hogy mégis barátságot tudnak kötni egymással." (Orlando Bloom/Legolas)

"A félelemtől és gyanakvástól az elsimerésig és a megbecsülésig. Szerintem a végére a lehető legmélyebb barátság szövődik közöttük." (John Rhys-Davies/Gimli)

Ezért talán a legszebb a történetben a barátság ereje, amelynek csupán a halál vethet véget.

"Gimli: Nem hittem volna, hogy egy tünde oldalán halok meg.
Legolas: És ha azt mondanánk: egy barát oldalán?
Gimli: Igen, azt vállalom!" (a morannoni csatában - a filmben)


De amíg idáig eljutnak sok előítéleten és ellenségeskedésen kell átverekedniük magukat és külön-külön is meg kell járniuk a saját fejlődési útjukat.

A törpök egyértelműen a Bak szimbólumához kapcsolhatók. Középfölde egyik legősibb népe a törpöké (némely legendák szerint előbb keltek életre, mint a tündék! l. Szilmarillok). Kemény, szívós népek, rendkívül hosszú ideig élnek. Izmosak, zömökek, alacsonyabbak az embernél, de magasabbak egy hobbitnál. A világ rejtett helyein, föld alatti barlangok és alagutak labirintusaiban laknak, köveket, csillogó érceket, drágaköveket bányásznak. Kő- és fémmegmunkáló képességük legendás, kovácsműhelyeikből időtlen idők óta rendkívüli tárgyak kerülnek ki. Ők készítik a legkiválóbb fejszéket, kardokat és ékszereket; a föld alatt pedig roppant építészeti csodákat faragtak a sziklákba. Legfőbb a kincsük a mithril nevű ezüstös fém volt, amely egyszerre hihetetlenül kemény és csodálatosan könnyű, épp ezért nagy értéket képviselt.
A Másodkor háborúit követően Mória törpjei a tündék és Szauron csatározásai elől visszavonultak hegyi királyságukba, kapuikat bezárták a külvilág elől, így aztán a tündék és törpök között a kereskedelem és barátság helyett gyanakvás és bizalmatlanság, sőt ellenségeskedés született. Ahogy a tündék tartják felőlük:

"Kihez fordulsz majd? A törpökhöz? Ők kincs után kutatnak, nem törődnek mással."(Elrond Gandalfnak Völgyzugolyban - a filmben)

"A törpök mindig is elvettek a földtől. Köveket bányásztak, hogy hatalmas csarnokokat, csak nekik tetsző helyeket építsenek." (Orlando Bloom/Legolas)

A Bak már kézzelfoghatóbban és keményebben, szilárdabban akarja biztosítani a földi javakat és az ezeken őrködő rendet. A tágabb, általánosabban értelmezett rend nem érdekli, csak azt tartja biztosnak, amit ő maga tud összefoglalni és a maga erejével uralma alatt tartani. Egész erejét latba veti, hogy az anyagot uralma alá hajtsa. Minden gondolata, minden célkitűzése erre irányul, s mert az anyag merev és hajlíthatatlan formája a legnagyobb mértékben kihívja erejét és uralmi törekvését, az akadályok csak annál jobban ösztönzik. Egyetlen típusnak sem kell olyan súlyos küzdelmet folytatni az anyagvilággal, mint a Baknak. De ez az ő igazi területe. Nem nyugszik addig, míg sorra le nem küzdötte az akadályokat, hallatlan szívóssság, kitartás és elszántság él benne.
Erre jó példa a történetben Mória bányáinak hihetetlen nagysága és építészeti remeklése.

"Mória Gimli számára a föld legcsodálatosabb helye." (Billy Boyd/Pippin)

"Gimli boldog, hogy a csapatot Mórián át vezetheti. Megmutathatja nekik népe gazdagságát, építészeti és tervezési tehetségét."(John Rhys-Davies/Gimli)

A Bak meggondolt és mérlegelő, körültekintő és előrelátó, mert mindig készen van arra, hogy bármerről újabb akadályok állhatnak elébe.Ereje nagy, de egyetlen nagy kitűzött feladatra irányítja. Makacs és hajthatatlan határozottságában. Takarékos és véteknek tekinti az anyagi javak fecsérlését.
Gondolatban sem keresi fel a messzi távlatokat, ragaszkodik a meglevőhöz, mert az egyszer elértet meg akarja tartani.
A kitartás, szilárdság, hűség, megbízhatóság és megvesztegethetetlenség előnyös vonásaival szemben nagyon hajlamos a ridegségre, kemény önösségre, megátalkodott hajthatatlanságra, s az akadályokkal szemben nem válogat az eszközökben, kíméletlen, durva és bosszúálló tud lenni. Amilyen nehéz feladatok állnak elébe, olyan nehéz és rideg a sorsa is. De mindebben megállja a helyét és kielégülést talál az anyagvilág biztosította uralmában, bezárkózik önös és anyagias életcéljainak eredményébe és ha a sors mindent kiragad is a kezéből, van szívós ereje ahhoz, hogy újrakezdje a harcot.


A minden törpre jellemző Bak vonások mellett (l. Kövesi Péter id.m.) Gimli egyértelműen a Kos jellemzőket is magában hordja. Ahogy Frodó a hobbitok közül, ő is kilóg kicsit a törpök közül. A törpökre jellemző koncentrált önös erők benne némileg szétáradnak, pezsegnek és feszülnek, mint a tüzes jegyek erőkifejtése. Ebben inkább Boromirra hasonlít, ő is nkább a Harcos archetípushoz áll közel: mindig ő az első aki a csatába indul, és az utolsó, aki onnan eljönne.

"Hadd jöjjenek csak! Hadd lássák, van még egy törp Móriában akik lélegzik!"(Gimli az orkok támadása előtt Móriában- a filmben)

"Miért mentek el? Miért nem harcoltok?" (Gimli a Helm-szurdoki csatában - a filmben)

"Ez biztos halál! A sikernek csekély az esélye. Mire várunk hát?"(Gimli a morannoni csata előtt Minas Tirithnben - a filmben)

A Kos és a Bak hatására Gimli hajlamos arra, hogy versenynek vagy gladiátorküzdelemnek tartsa az életet (l. mikor állandóan versenyzik a csatákban Legolasszal: ki öl meg több ellenséget!) és az önközpontúsága mikor a szükségleteiről van szó.

"Ha a véleményem kérdeznétek, amit megjegyzem, senki nem tett, azt mondanám nagy kerülőt teszünk. Mória bányáin keresztül is mehetnénk. Balin fivérem királyi fogadtatásban részesítene!" (Gimli a a filmben Ködhegységben)

Az ő igazi küzdőterülete az, ahol az életelvekért és a kisebb közösségben betöltött szerep minél tökéletesebb megvalósításáért folyik a harc. Azt az érzést kelti másokban, hogy erős, független és biztos alapokon áll. Semmi sem érheti el és mindenekelőtt senki se közelítsen hozzá. A fallal, ami körülveszi kizárja a külvilágot de egyben saját magát is bezárja (amire nem mellesleg személyes oka is van: hisz Gimli apját Legolas apja egy ideig fogságba tartotta Bakacsinerdőben, l. A babó). Így érthető, hogy nagyon nem szíveli a tündéket.

"Legolas: A Gyűrűt el kell pusztítani!
Gimli: És persze úgy véled ez a te feladatod!? Előbb halok meg, mintsem egy tünde kezében lássam a Gyűrűt. Nem bízunk a tündékben!" (Elrond tanácsa a filmben)


Gimli igazi feladata, hogy a Kosból eljusson a Mérlegbe és ezt a tengelyt megvalósítsa önmagában. Ezzel lehetőséget kap arra, hogy olyan kapcsolatokat építsen ki, ahol minden érintett kölcsönösen figyelembe veszi és tiszteli a másikat, és mindenki olyannak fogadja el a másikat, amilyen az valójában. Pontosan tudja, hogy a társa egy tükör, amelyben megpillanthatja önmaga eddig ismeretlen tulajdonságait és lényének rejtett oldalait és felismerheti, hogy mi tartozik a valódi személyiségéhez. Mások révén többé válik, mint valaha volt és nagyon fontos vonásokkal bővül a jelleme. Kifejleszti magában azt adottságot, hogy előítéletek és elvárások nélkül lépjen egy helyzetbe. Mindehhez a nyitottság mellett a kulcsszó a bizalom. A bizalom révén valódi barátságossággal fordul környezete felé, hisz pontosan tudja: “amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”. Pozítivan tud önmagáról gondolkodni , hisz másokról is pozítívan gondolkodik. képes lesz arra, hogy olyan helyzeteket alakítson, ki, amelyekben minden érintett fél nyer.

"-Fekete a Khaled-záram vize, hidegek Kibil-nála forrásai s gyönyörűségesek voltak Khazad-dúm sokoszlopú csarnokai az Óidőkben, mikor a hatalmas királyok nem nyugodtak még kő alatt.
[Galadriel] ránézett Gimlire, aki komoran, szomorúan ült ott s rámosolygott. S a törp aki ősi nyelvén hallotta e neveket, fölnézett rá, szemük összetalálkozott, s úgy érezte, mint aki váratlanul ellensége szívébe pillantva, ott szeretetet és megértést talál. Arcára kiült a csodálkozás, aztán válaszképpen maga is elmosolyodott.
Ügyetlenül fölállt, törp módra meghajolt, mondván:
- De Lórien földje még gyönyörűségesebb, s Galadriel Úrnő felülmúl minden kincset amit a föld mélye rejt." (Gimli a könyvben Lórienben)


A másik út, amit Gimlinek be kell járnia a Bakból a Rákba vezető út. Miáltal megtanul szeretettel fordulni minden élőlény felé, megtanulja, mit jelent az empátia, az együttérzés és a részvét fogalma. Ennek a tengelynek a megélése lehetőséget nyújt arra, hogy gyengéden és befogadóan forduljon önmaga és környezetének élményei felé, miközben megőrzi határait, és tiszteletben tartja a többi ember határait is. Valódi, közvetlen, ösztönös érzésekről van szó, amelyek az emberekhez és helyzetekhez fűződő közvetlen vagy közvetett kapcsolatok révén alakulnak ki és visszhangot váltanak ki benne.
Ezt hangsúlyozták ki a filmben azzal, hogy Gimli aggódni kezd elöször a hobbitokért, mikor azt hiszik, hogy Éomerék véletlenül megölték őket is, aztán Aragornért is, mikor azt hiszik elesett a varglovasokkal vívott csatában.

Az ilyen kapcsolatok révén közelség, megértés és szeretet ébred benne önmagával és környezetével szemben, valamint kifejlődik az a képessége is, hogy másokat segítsen és támogasson. A belső idegenség, távolságtartás és lelki szilárdság magas fokú felelősségtudattá változik, amelyet az emberek és minden teremtett lény iránt érzett szimpátia és jóakarat táplál.
Ezt jelzi, hogy miután Elessar király elfoglalta jogos helyét a trónon, Gimli és törpjei segítettek rendbehozni neki nemcsak Minas Tirith városát, hanem a már sokkal régebben elpusztult északi fővárost, Fornostot is.Törp-telepet alapít Anglarondban , a csillogó barlangokban, Helm szurdok alatt, sőt Legolaszal még a Fangorn erdőbe Is visszalátogat, habár elöször igen nyomasztóan hatott rá a fák ősi ereje.

Gimli útja az öncélú harciasságból a megértésbe és szeretetbe, az elzárkózásból a közösségbe és az elfogadásba vezet. Talán ezért a lelkiekben bejárt fejlődésért is kapja jutalmul azt a páratlan kegyet, hogy a végén Legolasszal elhajózhat a messzi Nyugatra az Áldott Birodalomba, amit eddig tündéken és egy kivételezett emberen kívül senkinek sem engedtek meg még a Valák.


Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?
Gimli (John Rhys-Davies)

John Rhys-Davies (60) már igencsak ismert színész, rengeteg filmben találkozhattunk vele (gondoljunk csak az Indiana Jones, Salamon király kincse, Szahara c. filmekre, a Sliders sorozatra stb.).

John-Rhys Davies a Bika jegyében született. Ez látszódik testalkatán is :) és életvidámságán, az élet örömeinek élvezetén,a dolgokhoz való hozzáállásán is.

" John Rhys-Davies elvitt minket egy étterembe. Ez akkor volt, amikor még nem ismertük Johnt. Leültünk egy hatalmas asztalhoz, majd John közölte, aznap este ő rendeli a kaját. Mi beszélgettünk, a pincérnő jött, John pedig rendelt. Úgy kb. 35-40 embernek való mennyiséget. De mi csak 12-en voltunk! Ilyenket lehetett hallani:
- Kilenc homár, tizenöt rák, tizenkét teknős, tizenöt filézett hal, egy kis sült gomba. Tizenkét hagyma, egy vaddisznó...Ilyeneket rendelt! Fácán, fajdkakas...és mondja fogoly kapható? Jó hozzon foglyot is!" (Dominic Monagham)


Ez a jelenet párhuzamos Gimli történetbeli megszólalásával:

"Tünde úr, hamarost élvezheted a törpök legendás vendégszeretetét. Lobogó tüzek, malátasör és omlós hús a csontjáról. Mert ez itt az unokatestvérem otthona, de bányának nevezik.Bányának!" (Gimli Móriában - a filmben)

A Bika keményen és kitartóan dolgozik azon, amit szeret. Türelme és kitartása révén be is fejezi azt amibe belekezdett. Nem nevezhető forrófejűnek, minden tettét alaposan megfontolja. Ha nem érti meg valaminek az okát, azt nem teszi meg és semmi sem változtathatja meg az elhatározását. Féltékeny és birtokolni vágyó lehet, és hihetetlenül makacs. Hiányzik belőle a rugalmasság. De általában érzéki és romantikus, fizikai beállítottságú személyiség.
Ez a fajta Bika-állhatatosság kellett is ahhoz, h. a színész elviselje a forgatás során a rámért kényelmetlenségeket!

"Hat hónap hordás után kifejlődött, aminek ilyen vidám neve van, hogy akut ekcéma. Valahogy úgy néztem ki, mint egy panda. Vörös volt, fájdalmas és fel volt dagadva." (John Rhys-Davies a műbőrről, amit az arcára tettek)

Képlet alakzata a tál formát mutatja. A tipikus tál alakzatban a bolygók a képlet egyik felében helyezkednek el, a másik térfélen egyetlen bolygó sem található.Az ilyen ember meglehetősen zárkózott. Általában nem az a típus, aki kikéri mások véleményét. A bolygók által elfoglalt térfél mutatja azokat a területeket,a melyeken az ilyen típusú ember eredményekre képes; az üres térfél pedig a kihívásokat, nehézségeket mutatja meg. Az üres térfélből kivezető égitest (az óramutató járásával megegyező irányban az első, mely a többi égitestet vezeti) megmutatja, hogyan képes a tál-típusú ember megbirkózni a nehézségekkel (itt Bika Vénusz). Az ilyen emberek általában képesek adni valamit másoknak.

A Bika Vénusz (uralkodó helyzetű) fokozott művészi kifejezőkészséget jelez, az élet örömeinek élvezetét, az anyagi javak fontosságát. Szereti, ha szép dolgok veszik körül, kedveli a színvonalas művészetet, a jó zenét és akár zenei hajlammal is rendelkezhet. Tehetséges a kétkezi munkákban is. Anyagias. Ez utóbbi vonások kapcsolódhatnak az általa megformált törpkarakter jellemvonásaihoz: a törpök is büszkék kétkezi munkájukra, művészi tárgyakat csinálnak (habár nem olyan légieseket mint a tündék) és anyagiasak is rendesen

"A törpök nevében beszélve: vannak akik látják, hogy becsületes megélhetést keresünk azzal, hogy a föld belsejét csodálatossá varázsoljuk. És vannak akik féltékenyek a kultúránkra és minden bizonnyal anyagiasnak és kapzsinak neveznének bennünket. És ha anyagiasak vagyunk? Ilyen egy jó törp! " (John Rhys-Davies)


Vénusza szextilben áll Ikrek Szaturnuszával, ez a kitartó művészi tevékenységet erősíti. Társadalmi tevékenységei üzleti jellegűek. Jól gazdálkodik a pénzzel, de nem fukar. Étzelmei habár nem lángolóak, de elkötelezettek és hosszútávon is tartósak.
Hold -Neptunusz együttállása is a művészi fogékonyságot erősíti, a ráhangolódási képességet és az érzékenységet.
Rák Marsa ugyan elvileg nem ad akkora erőt, a forgatáson mégse kellett félteni a színészt.

"Egy érdekes adalék ami John nevéhez fűződik., hogy ő nem nagyon kedveli a verekedős jelenetek próbáit. A kaszkadőrök nagydarab, kemény fickók voltak, páncélban. Mondták Johnnak:
- Jó, akkor gyere és csinálj úgy, mintha ütnél. De ha el is találsz minket az sem gond.
Na, aztán John letaglózta mindegyiket. A kaszkadőrök rátámadtak, ő meg csak bumm! a baltájával. Azok a részek, ahol John verekszik elsőrangúak, mert valóságosak. A kaszkadőrök rettegtek tőle.Egyszerűen elrohantak John elől." (Dominic Monagham)


Az élet ismét másolta a művészetet, mert habár annyira szoros barátság nem fejlődött ki a két színész közt, mint Legolas és Gimli közt, a barátságos ugratások és különbözés átélése köztük is megvolt.

"Nehéz erről beszélnem. Mert egy csónakban, amikor egy tünde és egy törp van jelen, és az a csónak feborul...Hogy is mondjam, a törp vállára rakják a felelősség súlyát.(John Rhys-Davies)
- De hát ő háromszor akkora mint én, nem is tudom hány kiló...Elég volt részéről egy pici mozdulat és már el is vesztünk! (Orlando Bloom)
- A keserű elégtétel halvány jelnek árnyékát lehetett azonban fölfedezni a törp arcán, mikor arról hallott, hogy egy másik csónakbaleset is történt tünde részvétellel...(John Rhys-Davies)
-Azt mondja, az én hibám volt?! Ez hihetetlen! Nem hiszem el!" (Orlando Bloom)


Mindezek ellenére, ahogy Elijah Wood, Frodó megformálója megfogalmazta:

"Azok a barátságok, amelyek a filmben is oly fontosak, valósággá váltak a közösen megélt élményeknek köszönhetően."

Utoljára frissítve: csütörtök, 01 augusztus 2019 09:57

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a lap tetejére